Tangibiliteit

Dit is een term die verwijst naar de tastbare aard van iets, of het feit dat iets tastbaar of fysiek aanwezig is. Het gaat om iets waar je letterlijk mee in contact kunt komen, zoals een voorwerp, product of materiaal. In tegenstelling tot dingen die virtueel of onzichtbaar zijn, zoals digitale media of ideeën.

In de context van marketing en communicatie betekent tangibiliteit dat een product of boodschap tastbaar is, en daardoor een meer emotionele reactie kan oproepen bij de doelgroep. Bijvoorbeeld, een folder of brochure die je in handen krijgt, zal waarschijnlijk meer impact hebben dan een digitale advertentie die je op een website ziet. Omdat het fysiek aanwezig is, blijft het langer hangen en is het gemakkelijker te onthouden.