Wat is een merk?

Een ‘merk’, of ‘brand’ in het Engels, is een verzamelnaam voor alle merkelementen. Onder merkelementen verstaan we niet alleen een onderscheidende elementen zoals een logo, symbool, naam, woord, zin of een combinatie hiervan, die bedrijven gebruiken om hun goederen of diensten te vertegenwoordigen.

Een merk omvat ook de identiteit van het bedrijf. Het geeft weer hoe een bedrijf zich presenteert met betrekking tot zaken als kleuren, geluiden, gevoelens, prijzen, service, werknemers en alle activiteiten die het bedrijf onderneemt.

De merkpersoonlijkheid, oftewel de menselijke eigenschappen of karakteristieken die aan een merk worden toegeschreven, zoals avontuurlijk, luxe of innovatief, maakt ook deel uit van het merkconcept.

Daarnaast is er de merkbelofte, een belofte die een merk doet aan zijn klanten. Deze belofte schept verwachtingen en het is essentieel dat een merk deze belofte consistent nakomt om het vertrouwen en de loyaliteit van klanten te winnen.

De relatie die een bedrijf heeft met haar klanten speelt een cruciale rol in het merkconcept. Deze interactie kan de klantloyaliteit beïnvloeden.

Tot slot is er de merkwaarde. Dit is de waarde die een merk opbouwt bij het bedrijf en de klant. Voor het bedrijf kan dit leiden tot hogere prijzen of meer verkoop, terwijl het voor klanten kan leiden tot een groter vertrouwen in de kwaliteit van het merk.

Samengevat, een merk is een unieke verzameling van percepties, ervaringen, beloften, waarden en relaties die in de gedachten van mensen bestaan en hun interactie met en perceptie van het merk beïnvloeden.

Lees ook het artikel over “De stem van het merk”