Kerning: spatiëren aanspatiëren/afspatiëren

Kerning is het aanbrengen van witruimtes tussen letters. Bij aanspatiëren wordt de ruimte tussen de letters vermeerderd met een aantal eenheden, bij afspatiëren wordt de ruimte verminderd. Bij een slordige kerning kunnen vreemde woorden ontstaan b.v. Keming i.p.v Kerning

Spatiëren kan gedaan worden om:

  • optisch een rustiger tekstbeeld te krijgen door de kernering (onderlinge letterafstand) aan te passen
  • een tekst te laten lijnen met andere tekst of een afbeelding

Woordspatie

Een woordspatie is de ruimte tussen twee woorden. Het is de afstand die wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen opeenvolgende woorden en om de leesbaarheid en het begrip van de tekst te verbeteren.

Een correct gebruik van woordspaties is belangrijk omdat het helpt om de juiste betekenis van zinnen te begrijpen en fouten in de interpretatie te voorkomen.

Letterspatie

Een letterspatie is de ruimte tussen twee letters in een woord. Het wordt soms ook wel “spatiëring” genoemd en kan worden gebruikt om de leesbaarheid en het uiterlijk van tekst te verbeteren.

De kerning-aanpassing wordt meestal gemaakt voor de ruimte tussen twee specifieke karakters, zoals de letters “AV” of “To”, die te ver uit elkaar kunnen lijken te staan.

Aanspatiëren

Wanneer letters of woorden te dicht bij elkaar staan is het soms verstandig extra witruimte toe te voegen zodat de tekst beter leesbaar is. Dit proces noemen ze aanspatiëren.

Afspatiëren

Afspatiëren is het verdelen van tekst in regels door middel van het toevoegen van spaties tussen woorden en/of letters, zodat de tekst gelijkmatig verdeeld is over de breedte van een pagina of kolom.

Een goede afspatiëring zorgt voor een goede leesbaarheid van de tekst en zorgt ervoor dat de tekst er aantrekkelijk en professioneel uitziet. Een slechte afspatiëring kan leiden tot onduidelijke en moeilijk leesbare tekst.

Monospatiëring

Monospatiëring is het gebruik van een enkele spatie tussen woorden in een tekst. Dit is de standaardmanier van spatiering in de meeste teksten en wordt algemeen aanvaard als de meest leesbare en natuurlijke vorm van spatiering.