Voorbeeld van faketekst in een grafisch ontwerp lay-out

Faketekst als reclametekst

Faketekst of neptekst wordt gebruikt als hulp bij het ontwerpen van een lay-out. Door een tekst te gebruiken die niet of nauwelijks leesbaar is, wordt de lezer niet afgeleid door de tekstuele inhoud en kan hierdoor beter de kwaliteit van de lay-out beoordelen.

Dit systeem kan gebruikt worden voor boekontwerpen, folderlay-outs, maar ook heel goed voor het in eerste instantie opzetten van een website als de toekomstige inhoud nog niet bekend is.

Toch kan deze tekst ook goed ingezet worden om promotie te maken. Lees bijvoorbeeld de fake tekst van Eduard Bos of de fake tekst van Exclusive Book hieronder.

Fake tekst Eduard Bos

Ik ben nog in bezit van een paar letterproeven van Eduard Bos, twee dikke pillen. Deel 1 A t/m F beslaat 750 pagina’s en deel 2 G t/m Z telt 784 pagina’s. De faketekst “Je zult maar letter wezen” is hier een opmerkelijk voorbeeld van. Hoewel de teksten volgens het boek geschreven zijn door Johan Th. Bos, blijft het onzeker of dit ook voor “Je zult maar letter wezen” geldt. Interessant is ook de opmerking “Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd…”, een regel die in de praktijk vaak genegeerd wordt; deze tekst is op diverse manieren aangepast, gebruikt en vermenigvuldigd.

Je zult maar letter wezen

Goed, ik ben zeker niet ontevreden. Maar het valt niet mee in deze jaren tot het vaderlandse alfabet te behoren. Fotozetterijen wringen je in steeds ingewikkelder bochten. Omdat elke tekst zo nodig uit het meest adequate lettertype gezet moet worden. Bij Studiozetterij Eduard Bos is het allemaal extra vervelend. Daar krijg je als fatsoenlijke letter al gauw de zenuwen. Het ene type is nog niet op de markt, of het volgende type is al weer in aantocht.

Kijk, daar word je als degelijk lid van het alfabet nou zo moe van. Maar waag het niet sporen van vermoeidheid te tonen, want je wordt door de directie van het bedrijf hoogst persoonlijk genadeloos in de vuilnisbak gesmeten. “Voor zieke letters is hier geen plaats”, zeggen de jongens van Studio zetterij Eduard Bos te pas en te onpas. Daarom is het zetwerk dat hier de deur uit gaat, zo kraakhelder. Maar vraag niet wat het óns allemaal kost. Geen mens schijnt enig medelijden voor onze familie te kunnen opbrengen. Over letterlievendheid gesproken…

De Fake tekst: Exclusive Books

Geschreven voor Exclusive Books, schrijver onbekend

This is dummy copy.

This is dummy copy. lt is not the real copy. lt is just here to fill the space in the layout where the real copy will go, because the real copy has not been written yet. As soon as the real copy arrives, this is where it will go. Right in this spot where you’re reading. It’s not here yet, though (did we point that out? We think we may have). So you can stop reading now. You’ve invested enough time here already.

It’s not going to get any more interesting than it was to begin with which, frankly, wasn’t terribly interesting at all. In fact, if you’re still reading this then you must be (dare we say it?) a bit odd. Most peopie would have given up by now. Most people wouldn’t even have bothered to read beyond the first line. They’d have given it a cursory glance and turned straight to the horoscopes, or gone off to feed the budgie, or put the cat out. They wouldn’t be sitting here riveted to the page, doggedly reading, on the off chance that something interesting might come up. That’s why other people have budgies and cats. That’s why they have lives. Not like you. What do you honestly think is going to happen here that will be so captivating, so utterly engrossing, that it will even begin to reward your stubbornness in reading this far? We’ve told you not to bother to cary on reading. We know what’s coming up and believe us, it’s never going to take home any literary prizes.

lt’s dummy copy. It’s just the stand-in for the real copy. It’s the advertising equivalent of Cameron Diaz’s stunt double. It’s not the main attraction. It’s not the star. lt’s here to take the star’s place while the Star faffs around in her trailer. It’s filling in for Cameron Diaz, but it’s not Cameron Diaz. lt doesnt have any nude scenes, sexy costumes or big flashy song and dance numbers. lt’s not designed to turn you on, freak you out, or entertain you in any way. So what on earth could possibly be keeping you here? lf it’s not sheer bloody-mindedness, then what is it? I bet you actually read disclaimers, washing instruction labels, and that legal rot that always appears at the beginning of a rented movie.

No print is too fine for you, no detail too unnecessary. You thought War and Peace was under-written. You believe Henry james left too much unsaid. You stay right till the end of every movie, reading all the credits (including “second director’s assistant caterer’s assistant”). You read every word of those alarming leaflets that come inside packets of headache pills. Oh, you tell yourself you can stop any time. But really, you’re just kidding yourself. Because you can’t face the truth. You’re in denial. (Mat do you mean, “No I’m not’?) There’s a word for people like you. And there’s a place where you belong. Exclusive Books FANATICS. The club for people who love to read.

Adam | Grafisch ontwerper
Voor informatie > Contactpagina
Beeldmerk: 11/03/2010