Afspatiëren

2024-06-03T17:03:16+01:00

Afspatiëren Wanneer er soms bij woorden de witruimtes tussen de letters te groot is, zodat het lelijk of lastig te lezen is wordt de witruimte soms verkleint. Dit proces heet afspatiëren.

Kerning

2024-06-03T15:37:21+01:00

Kerning is het aanbrengen van witruimte tussen letters. Bij aanspatiëren wordt de ruimte tussen de letters vermeerderd met een aantal eenheden, bij afspatiëren wordt de ruimte verminderd.

Ga naar de bovenkant